Jawatan Kosong

Contoh ayat menolak penempatan Latihan Industri

Sering tepu bila nk karang ayat reject penempatan latihan industri

Lihat sini contoh ayat yang boleh dijadikan rujukan anda.

Bahasa Inggeris

Dear Mr?Ms,


REPUDIATION OF INDUSTRIAL TRAINING OFFER


With regard to the above matter, I would like to thank you for accepting our me to undergo the Industrial Training in your esteem organization


However, I’m sorry to inform you that I would like to withdraw from performing training at your organization due to some reasons. Nevertheless, I hope that your company still accepts me in the future.


Sorry for any inconvenience. Your cooperation is very much appreciated.


Sincerely,
(Your name)


Bahasa Melayu

Yang dihormati En/Cik,

MENOLAK TAWARAN LATIHAN INDUSTRI

Berkenaan dengan perkara di atas, saya ingin mengucapkan terima kasih kerana menerima saya menjalani Latihan Industri di organisasi penghargaan anda.

Walau bagaimanapun, saya minta maaf untuk memaklumkan bahawa saya ingin berhenti daripada menjalani latihan di organisasi anda kerana beberapa sebab. Walaupun begitu, saya berharap syarikat anda tetap menerima saya pada masa akan datang.

Maaf atas sebarang kesulitan. Kerjasama anda amat dihargai.

Yang benar,
(Nama anda)

Diharapkan dengan perkongsian ini dapat membantu sedikit sebanyak pelajar yang bakal menghadapi latihan industri.

Show More
Back to top button